DI: Aspirantkursus 2022

15. - 18. december 2022

Aspirantkursus for kommende FEIF Level 1 instruktører og/eller unghestetrænere.
Kurset er en del af DI’s uddannelsessystem og adgangsgivende til FEIF Level 1 instruktør- og unghestetræneruddannelsen.

Tilrettelæggelse og indhold:
Kurset består af én kursusgang af fire dages varighed. Efterfølgende skal afleveres en teoretisk opgave, som skal godkendes, før kurset er bestået, og man kan kalde sig DI-Aspirant.

Kurset består af teori og praktisk rideundervisning af medkursister samt uddannede FEIF Level 3 instruktører på kursistens egen hest, arbejde fra jorden med hesten, gruppearbejde og mundtlige fremlæggelser. Kursisterne vil også modtage undervisning fra gæstelærere bl.a. i sæde og opstilling.

På kursets andendag fredag d. 16.12 vil deltagerne blive undervist i træning af ungheste og introduceret til krav og regler for unghestetrænereksamen. Denne dag er en obligatorisk del af aspirantkurset, men det er muligt at melde til dagen separat uden at deltage i resten af aspirantkurset. Dette er et tilbud for allerede uddannede aspiranter og Level 1-instruktører, der ønsker at gå videre til unghestetrænerforløbet. Læs mere om unghestetrænerkursusdagen her på Sporti under ”DI-Unghestetrænerkursusdag”.

Adgangskrav:

  • Minimum 18 år
    • Flerårig hesteerfaring
    • Deltagelse på basiskursus
    Eller:
    • Deltagelse på DI Gangartslærekursus 1 inden for de seneste 3 år samt deltagelse på DI Hestevelfærdskursus 1 inden for de seneste 3 år.

Det adgangsgivende kursus Gangartslære 1 kan tages digitalt på www.ie.dif.dk. Klik på Gå til webshop/Dansk Islandshesteforening/Gangartslære 1. Der udstedes diplom efter bestået onlinetest.

Der kan gives dispensation for deltagelse på Hestevelfærd 1 ved fremsendelse af en kort skriftlig ansøgning til DI-Uddannelse. Henvendelse bedes rettet til: uddannelse@islandshest.dk

Andet:
2-3 måneder efter kurset afholdes Rideprøve 1, som sammen med deltagelse i kurset og godkendelse af den skriftlige opgave er adgangsgivende til næste niveau af uddannelse. Dette er dog ikke obligatorisk medmindre, man ønsker at videreuddanne sig til Unghestetræner eller FEIF Level 1 instruktør.

Forudsætninger:

Teoretisk viden:
Det forventes, at kursisten har grundlæggende viden om hesteadfærd, fysiologi, anatomi, træning og indlæring samt til lovgivning om hestehold, sygdomsforebyggelse og korrekt fodring. Ydermere bliver der undervist i gangartslære på udvidet niveau. Det forventes derfor, at kursisten har godt kendskab til den islandske hests fem gangarter, gangartsfejl og basal træning af disse.

Praktisk erfaring:
Det forventes, at kursisten har god rideerfaring såvel som nogen undervisningserfaring samt basal forståelse for korrekt træning af hesten.

Indkvartering:
På dobbeltværelser på Vilhelmsborg med staldfaciliteter, stalde, teorilokale og hal indenfor gåafstand.
Der er bokse til hestene på stedet inkl. 2 bakker strøelse og wrap til alle dagene. Eget foldmateriale inkl. strømforsyning medbringes.

Forplejning:
Vi får 4 daglige måltider fra Café Vilhelmsborg; Morgenmad, frokost, eftermiddagste/kaffe og aftensmad.

Priser:
Aspirantkursus: 11.200 kr. (dækker undervisning, overnatning, forplejning, boksleje, wrap og 2 bakker strøelse).
Tilkøb af ekstra overnatning (fra onsdag d. 14.12): 11.500 kr.
Aspirantkursus uden overnatning: 10.350 kr. (dækker undervisning, forplejning, boksleje, wrap og 2 bakker strøelse).

Da DI-uddannelse er non-profit vil et evt. overskud fra aspirantkursets afholdelse vil blive fordelt og tilbagebetalt til deltagerne efter endt kursus.

Kurset afholdes ved minimum 12 deltagere.

Arrangørens kontaktinfo

Dansk IslandshesteforeningSe arrangørklubben på SPORTI

Dansk Islandshesteforening

Mødested/startsted

Vilhelmsborg
Bedervej 101
8320 Mårslet
Danmark Vis på kort Navigér hertil