ASKA: Generalforsamling

Søndag den 5. februar 2023

Tilmelding til generalforsamling for ASKA Islænderklubben Aarhus Syd 2023

Generalforsamlingen afholdes i Herskabsstalden, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet, søndag d. 5. februar 2022 kl. 15.00.

Indkaldelse til generalforsamlingen sendes til alle medlemmer af ASKA senest en måned inden via den mail, der er tilknyttet sporti.

Tilmelding via sporti senest d. 1. februar 2023. Det er selvfølgelig gratis at deltage. Du kan tilmelde dig generalforsamlingen eller generalforsamling og efterfølgende fællesspisning og bankospil.

Vi forbeholder os dog retten til at ændre generalforsamling og efterfølgende bankospil til online format, såfremt fysisk afholdelse ikke er mulig.

Program
Kl. 15.00 Generalforsamlingen 2023 åbnes
Kl. 15.50 Forventet afslutning af generalforsamling 2023
Kl. 16.00 Præsentation af ASKA’s udvalg og kommende aktiviteter
Kl. 16.50 Pause
Kl. 17.00  ASKA er vært for fællesspisning
Kl. 17.45 Bankospil med spændende sponsorpræmier på højkant

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent til generalforsamlingen
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Forelæggelse af budgetforslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag - forslag skal være formanden i hænde senest d. 22. januar 2023. Evt. forslag sendes til pernille.svendsen@gmail.com
 7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter
  1. Valg til bestyrelsen for 2 år - Lone Skriver Premate - genopstiller ikke
  2. Valg til bestyrelsen for 2 år - Louise Elgaard - genopstiller ikke
  3. Valg som suppleant til bestyrelsen for 1 år - Charlotte Christina Spliid Pedersen - modtager genvalg
  4. Valg som suppleant til bestyrelsen for 1 år - Kirstine Bach Skovbo - modtager genvalg
 8. Valg af revisorer
  1. Valg af revisor for 2 år
 9. Eventuelt

Alle medlemmer af klubben er mødeberettigede på generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer er stemmeberettigede. Ikke myndige medlemmer kan repræsenteres af forældrene.

Er du nysgerrig på hvad bestyrelsesarbejdet indebærer og vil du gerne høre mere, så tag endelig helt uforpligtende fat i et af os nuværende bestyrelsesmedlemmer. Se kontaktoplysninger på vores hjemmeside
www.aska-islandshesteklub.dk.

Vi håber at se mange af jer medlemmer til en eftermiddag og aften med en snak om og gode ideer til vores klub.

Vel mødt,
ASKA’s bestyrelse

Arrangørens kontaktinfo

ASKASe arrangørklubben på SPORTI

ASKA

Mødested/startsted

Herskabsstalden Vilhelmsborg
Bedervej 101
8320 Mårslet
Danmark Vis på kort Navigér hertil