Tvisturs Generalforsamling 2023

Fredag den 3. februar 2023

Fredag d. 3/2 2023 kl. 18:00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Formandens beretning
 6. Regnskab og status
 7. Vedtagelse af budget for 2023
 8. Vedtagelse af medlemskontingent
 9. Indkomne forslag
  1. Forslag fra bestyrelsen ang. ændring af vedtægter (Bilag 1)
  2. Forslag fra bestyrelsen ang. ændring af vedtægter vedr. ny bestyrelsesstruktur (Bilag 2)
 10. Valg af bestyrelse
  1. Hvis forslaget i punkt 9b godkendes af generalforsamlingen, afholdes valget iflg. de nye vedtægter, eller følges proceduren i henhold til de nuværende vedtægter
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

INDKOMNE FORSLAG skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 26/1 2023

Følgende kandidater har meldt sig til posterne jvf. Den nye bestyrelsesstruktur:

 • Formand: Jens Haislund (vælges for 2 år)
 • Næstformand: Andreas Hejndorf (vælges for 1 år)
 • Kasserer: Rikke Gaardbo (vælges for 1 år)

Udvalgsformænd:

 • Aktivitetsudvalget: Karina Thorling (vælges for 1 år)
 • Stævneudvalget: Marie-Louise Skjønnemand (vælges for 1 år)
 • Medlems- og fundraisingudvalget: ???
 • Avlsudvalget: ???

Suppleanter: ???

Forslag sendes til bestyrelsen@tvistur.dk

Tilmelding foregår via sporti.dk – gratis tilmelding

Alle medlemmer er velkomne. Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 31/1 2023

Der vil være en let anretning kl. 18:00 til deltagerne ved generalforsamlingen

Generalforsamlingen forventes at starte kl. 18:30

Arrangørens kontaktinfo

Rideklubben TvisturSe arrangørklubben på SPORTI

Rideklubben Tvistur

Mødested/startsted

Nordjysk Ridecenter
Flødalvej 30
9230 Svenstrup J
Danmark Vis på kort Navigér hertil