DM Alrid 2023

9. - 10. september 2023

Dansk Islandshesteforenings sportskomite, Langtved Isheste og Toppur inviterer til

DM ALRID den 9. og 10. september 2023

Der udbydes følgende klasser:
DM-klassen AL1 samt AL2, AL3 og AL4

Der rides efter ALRID-reglement 2022 og FEIF Rules and Regulations 2023.

AL2, AL3 og AL4 kan rides både individuelt og i hold. Udholdenheds- og terrænlydighedsruterne er i terræn omkring Langtved. Lydighed rides i 20x40 m ridehal, medie til afspilning af musikprogram: MP3 musikfil på USB-stick mærket med navn. Gangarter rides på 250 m ovalbane og hurtighedsdisciplinen afvikles på 200 m kommunal grusvej tæt ved stævnepladsen.

Tilmeldingen åbner på www.sporti.dk:
For AL1: 14.7.2023 kl. 18.00 (og lukker midlertidigt 16.7.2023 kl. 14.00).
For AL2, AL3 og AL4: 16.7.2023 kl. 18.00

Tilmeldingen lukker den 19.8 kl. 20.00, eller når der er fyldt op. Der er plads til maksimalt 70 deltagere. Der kan ændres klasse og/eller hest til og med 26.8. Man kan ikke få refunderet startgebyr uden dyrlæge-/lægeerklæring, og der betales ikke refusion for tilkøb og SPORTI gebyr. Det er ikke muligt at sælge sin plads til anden side. Stævneledelsen opretter efter behov en venteliste som er åben frem til 19.8, højeste klasser tages ind først, man kan annullere sin plads på ventelisten og pengene returneres efter stævnets afholdelse. Stævneledelsen forbeholder sig retten til at aflyse stævnet ved færre end 51 tilmeldte og til at aflyse klasser med 5 eller færre deltagere.

Startgebyr er 1450,- kr. (eksl. SPORTI gebyr) pr. ekvipage. Dette inkluderer camping, morgenmad lørdag+søndag, sandwich lørdag og frokostbuffet søndag.

Der er mulighed for følgende tilkøb:

  • Fold til 1 hest (200kr for fredag kl 15 til søndag) hegn og strøm medbringes
  • Boks til 1 hest (700kr for fredag kl 15 til søndag)  inkl. Halmstrøelse, max antal bokse: 30

Hver rytter skal medbringe en officiel stævnehjælper over 18 år.

Hjælperen bliver tildelt opgaver ifm. stævnets afvikling, f.eks. forhindringsdommer, dommersekretær, ledvogter, cafeteria m.fl. Hver hjælper skal stå til rådighed mindst 1 hel dag, men kan dog få opgaver begge dage. Hjælperen får sandwich/frokost, kaffe/the på den dag hjælperopgaven finder sted.

Hvis rytteren ikke har en hjælper, kan man betale sig fra det ved tilmeldingen (400,- kr).

Program:
Camping og tjek-ind er mulig fra fredag kl. 15.00 (sekretariatet lukker kl. 20.00).

Stævnet starter lørdag med tjek-ind, ryttermøde, banegennemgang og Fit To Compete.

Lørdag: udholdenhed og terrænlydighed

Søndag: lydighed, gangarter og hurtighed

Tidsplaner, kort over udholdenheds- og terrænlydighedsruter samt ridehastighed vil være tilgængelige på opslagstavlen på stævnepladsen og mailes til deltagerne senest 24 timer inden stævnet. Rytterhåndbog mailes til deltagerne senest 1 uge før stævnet.

Alle ryttere, uanset klasse, skal have rytterlicens som købes via SPORTI og oplyses ved tilmelding. Der kræves A-licens for DM-klassen og D-licens for AL2, AL3 og AL4. Regler for rytterlicens findes på www.islandshest.dk.

Det er en selvfølge, at der ikke må komme heste, der har været i forbindelse med sygdom de sidste 3 uger inden stævnet. Ved ankomst skal der forevises hestepas og vaccinationskort. Udfyldelse af Tro- og Loveerklæring foregår elektronisk ved tilmelding.

Al ridning er på eget ansvar.

Der er brug for mange hjælpere, særligt forhindringsdommere lørdag. Hjælpere får sandwich/frokost, kaffe/the på dagen samt campering. Skriv en mail til: mette.borresen@gmail.com hvis du har lyst til at være hjælper.

Ved spørgsmål kontakt stævneledelsen:
Mette Borresen 29425341

 

Arrangørens kontaktinfo

Dansk IslandshesteforeningSe arrangørklubberne på SPORTI

Islandshesteklubben Toppur
Dansk Islandshesteforening
Klub Langtved

Mødested/startsted

Langtved Isheste
Dybvadvej 124
9740 Jerslev J
Danmark Vis på kort Navigér hertil