Jörfi: Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 23. marts 2023

Hermed indkaldes til den første fysiske generalforsamling i klubbens historie (!!) den 23. marts 2023. Der er middag fra kl. 18-19, hvorefter generalforsamlingen afholdes. Vi mødes i Taastrup Kulturcenter (Poppel Alle 12, 2630 Taastrup).

Tilmelding via Sporti og der vil være særskilt tilmelding til middagen. Vi håber, at rigtig mange har tid, lyst og lejlighed til at deltage – også i middagen.

Har du forslag til generalforsamlingen skal disse fremsendes til Nete (jorfi.formand@gmail.com) senest 14 dage før generalforsamlingen - dvs. senest den 9. marts 2023. Revideret regnskab og budget bliver ligeledes sendt ud pr. mail senest 14. dage før generalforsamlingen.

Vi er altid interesserede i at høre fra medlemmer, der har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, og der er også mulighed for at melde sig til stævne-/aktivitetsudvalget. Der er eksempelvis en ledig plads som suppleant til bestyrelsen! Skriv eller ring til forkvinde Nete og hør mere om bestyrelses- og udvalgsarbejde: jorfi.formand@gmail.com eller 40750733.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Forelæggelse af budgetforslag
 5. Fastsættelse af kontingent:
  1. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingentet, uanset at Jörfi betaler for klubårskort til Hedeland for alle medlemmer.
 6. Indkomne forslag
  1. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne på følgende punkter (vedtægtsændring er begrundet i tilbagemelding fra Høje Taastrup Kommunes feedback ifm. vores godkendelse som forening):
   1. Passive medlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen (§3 og §9). I stedet indsættes følgende i §12: ”Ikke myndige medlemmer kan repræsenteres af forældrene.”
   2. ”Kvalificeret flertal” i §10 udspecificeres således: ”2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer” samt således i §11: ”mindst 1/3 af bestyrelsen”.
   3. Se også vedlagte gældende vedtægter samt vedtægtsforslag, hvor ændringer er markeret med rød
 7. *Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Vælges for 2 år ad gangen, suppleanter vælges for 1 år
 8. **Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Vælges for 2 år ad gangen, suppleant dog for 1 år.
 9. Medlemmer til stævneudvalg
 10. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer – nu helt ægte og fysisk😊

Mange hilsner fra bestyrelsen i Jörfi – og vel mødt!

*Valg til bestyrelsen (valg for 2 år):

 • Nete Jørgensen, ikke på valg
 • Camilla Storgaard Mehlsen, ikke på valg
 • Signe Borup er på valg og ønsker at genopstille
 • Mogens Buskbjerg er på valg og ønsker at genopstille
 • Marianne Lumbye Larsen er ikke på valg, men ønsker at trække sig fra bestyrelsen
 • Eva Marie Grout er suppleant og ønsker at stille op til bestyrelsen

*Valg af bestyrelsessuppleanter (valg for 1 år):

 • Pia Pedersen, ønsker at stille op som suppleant til bestyrelsen
 • Der er en vakant plads som suppleant til bestyrelsen

**Valg af revisor og revisorsuppleant:

 • Charlotte Schmidt, ikke på valg
 • Leif Andersen er på valg og ønsker at genopstille
Arrangørens kontaktinfo

Islandshesteklubben Jörfi HedelandSe arrangørklubben på SPORTI

Islandshesteklubben Jörfi Hedeland

Mødested/startsted

Taastrup Kulturcenter
Poppel Alle 12
2630 Taastrup
Danmark Vis på kort Navigér hertil