World Toelt 2024

23. - 24. februar 2024

Billetsalg er lukket

Arrangørerne bag World Toelt har aflyst 2024 udgaven pga. for få tilmeldte ekvipager. Alle der har købt billet har fået det fulde billetpris krediteret.
Se yderligere info på Facebook 

Så sker det igen!

WORLD TOELT er verdens største indendørs-show for islandske heste med fyrige hingste, magisk messestemning og suveræne sportsekvipager. Glæd dig til gangartskonkurrencer, shows, udstillere og hingsteshow fredag den 23. og lørdag den 24. februar 2024 i Jyske Bank Arena Odense!

Vi holder jer opdateret med nyheder, så følg med på www.worldtoelt.dk eller på Facebook.

Billetsalget starter 15. december 2023 kl. 20:00.
Sidste frist for online køb af billetter er torsdag 22. februar 2024 kl. 23:59.
Billetter til evt. restpladser kan købes ved indgangen. Alle pladser er nummererede.

Fredagsbillet kan kun købes ved indgangen hvis der er ledige billetter og er uden fast siddeplads, men man må sidde på de ”tomme” pladser
- Voksen kr. 300,00
- Barn (maks 11 år) kr. 175,00

Det er nummererede billetter så du er sikker på den plads du vælger. Ved indgangen vil din ”SPORTI billet” blive ombyttet til plastikkort/armbånd, dette skal bæres synligt og fremvises på forlangende.

Der er 7 forskellige sektioner, der kan købes billet til - A, B, C, D, G, H og I - se oversigt til højre. På SPORTI kan der kun købes partoutbillet til begge dage. Er der ledige pladser sælges disse samt fredagsbilletter ved indgangen.

Sektion F er reserveret til hjælpere, deltagere m.fl. med særlig adgangsbillet.

Der er også mulighed for at bestille VIP-bord med plads ud til ridebanen, der kan købes enkeltpladser eller et helt bord.

The organizers behind World Toelt have canceled the 2024 edition due to too few registered riders. Everyone who bought a ticket has been credited with the full ticket price.
See further info on Facebook

HERE WE GO AGAIN!

WORLD TOELT is the world's largest indoor show for Icelandic horses with sensational stallions, magical trade show mood and sovereign sports quipies. Look forward to gait competitions, shows, exhibitors and stallion shows on Friday 23rd and Saturday 24th February 2024 in Jyske Bank Arena Odense!

We will keep you updated with news, so keep up with www.worldtoelt.dk or on Facebook.

Ticket sales start December 15th, 2023 at 8 PM.
The deadline for online purchase of tickets is Thursday 22 February 2024 at 12 AM.
Tickets for any available seats can be purchased at the entrance. All seats are numbered.

Friday ticket can only be purchased at the entrance if there are available tickets and are without a fixed seat, but you have to sit on the "empty" seats
- Adult DKK 300.00
- Child (Max 11 years) DKK 175.00

These are numbered tickets so you are sure of the space you choose. At the entrance, your "SPORTI ticket" will be exchanged for plastic cards/bracelets, this must be worn visible and displayed on request.

There are 7 different sections that can be purchased ticket for - A, B, C, D, G, H and I - see overview on the right. At SPORTI, a partout ticket can only be purchased for both days. If there are available seats, these and Friday tickets will be sold at the entrance.

Section F is reserved for helpers, participants, etc. with special admission ticket.

It is also possible to order a VIP table with space next to the riding track, which can be purchased as single seats or a whole table.