VM 2021 World Championships for Icelandic Horses - Camping

1. - 8. august 2021

Billetsalg er lukket

Priser

AFLYST PGA COVID-19
Billetter, camping og udstillerstande bliver refunderet fratrukket et mindre beløb til administrationsomkostninger. Mere info kommer på www.vmdenmark.com.

Camping på stævnepladsen:

Lej en campingplads på stævnepladsen og medbring din egen campingvogn, mobilehome eller telt.

Priser:

 • Onsdag - søndag: kr. 1.500,00
 • Onsdag - mandag: kr. 1.700,00
 • Søndag - søndag: kr. 2.200,00
 • Søndag - mandag: kr. 2.400,00

Priserne er inklusiv vand og el samt adgang til toilet og bad. 

Det er tilladt at medbringe én campingvogn/mobilehome (max længde 7 m.) eller et telt per plads.

Er din campingvogn / mobilehome længere end 7 meter (eksklusiv trækstang):
Køb venligst to campingpladser ved siden af hinanden til fuld pris og kontakt derefter info@vmdenmark.com og du får krediteret halvdelen af den ene plads.

Max 6 personer per plads.

Bemærk:

 • Hunde skal være i snor.
 • Der skal være ro på pladsen senest kl. 23.00.

I henhold til Forbrugeraftaleloven er køb af rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder ikke omfattet af fortrydelsesretten.
Skulle eventet blive aflyst pga Covid-19 tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket et mindre beløb til administrationsomkostninger.
Såfremt VMDenmark efter påbud fra offentlige myndighederne, force majeure eller andre omstændigheder udenfor arrangørens kontrol bliver udsat, afholdt delvist eller helt opgivet, kan arrangøren ikke gøres ansvarlig overfor økonomiske tab eller forpligtelser man måtte pådrage sig i den forbindelse.

CANCELED DUE TO COVID-19
Tickets, camping and exhibitorstands will be refunded reduced a small amount for administration costs. More info will come at www.vmdenmark.com.

Campsite at the showground:

Rent a campsite at the showground and bring your own caravan, mobile home or tent.

Prices:

 • Wednesday - Sunday: DKK 1.500,00 (~EUR 200)
 • Wednesday - Monday: DKK 1.700,00 (~EUR 227)
 • Sunday - Sunday: DKK 2.200,00 (~EUR 293)
 • Sunday - Monday: DKK 2.400,00 (~EUR 320)

The prices include water and electricity as well as access to toilet and bath.

It is allowed to bring one caravan / mobile home (max length 7 m.) or one tent per site.

Is your caravan / mobile home longer than 7 meters (exclusive drawbar):
Please buy two camp sites next to each other at full price and then contact info@vmdenmark.com and you will be credited with one half of one camp site.

Maximum 6 people per site.

Note:

 • Dogs must be on a leash.
 • There must be quiet at the site 23:00.

According to Danish law of Consumer Contracts, purchase of recreational activities, including entertainment, sports and similar cultural events are not covered by the right of withdrawal.
Should the event be cancelled due to Covid-19, the amount paid will be refunded reduced a small amount for administration costs.
If the World Championships for Icelandic Horses, following an order from the public authorities, force majeure or other circumstances beyond the organizer's control, is postponed, held partly or completely abandoned, the organizer cannot be held liable for financial losses or obligations incurred in this connection.

Vælg billetter