Icehorse Festival 2020 - billetter

2. - 5. april 2020

Billetsalg er lukket

Arrangementet er aflyst pga. risiko for spredning af Corona-virus!!
Billetter solgt via SPORTI er bliver krediteret. Har du ikke senest 27. marts modtaget tilbagebetalingen, bedes du kontakte os på info@sporti.dk

HESTEFEST I 4 DAGE – DU ER INVITERET!
- Internationalt World Ranking event for Islandsheste!

ICEHORSE FESTIVAL er et internationalt WRL-stævne for islandsheste afholdt på en indendørs 250 m ovalbane i Equsana Arena, MCH Messecenter Herning fra torsdag d. 2. april til søndag d. 5. april 2020.

Til ICEHORSE FESTIVAL kan du opleve et fuldt pakket program fra tidlig morgen til sen aften med omkring 300 sportsekvipager fra hele Europa i sport A og B klasser, smukke hingste og kloge foredragsholdere. Shoppe grej kan du naturligvis også, for ICEHORSE FESTIVAL fejrer alle de ting, som du elsker højest ved den islandske hest.

Festivalen afholdes i Hal M i MCH Messecenter Herning med stald og opvarmning i Hal Q. ICEHORSE FESTIVAL samarbejder med Dansk Islandshesteforening, som arrangerer en spændende forelæsningsrække – DI Talks, der forgår løbende under festivalen

Udtagelserne i alle klasser løber fra torsdag til lørdag med finaler og shows lørdag og søndag. DI Talks foredragene er inklusiv i billetprisen og man kan plukke ud i det spændende program og lade sig inspirere og blive klogere.

Se mere om ICEHORSE FESTIVAL på www.icehorsefestival.com og på Facebook: www.facebook.com/icehorsefestival

Billetterne er nummererede, så man sikrer sig sin plads. Ved indgangen bliver ”SPORTI-billetten” ombyttet til armbånd og dette skal bæres synligt og fremvises på forlangende.

Vælg billetterDer er 9 forskellige sektioner, der kan købes billet til - se oversigten. På SPORTI kan der kun købes partoutbillet til alle dage. Er der ledige pladser sælges de ved indgangen.

Vi har forhåndsreserveret sæder til gæster med handicap eller særlige behov. Handicap- og ledsagerbilletter bestilles ved direkte henvendelse til info@icehorsefestival.com.

Sektion 1 og 9 er reserveret til hjælpere, deltagere m.fl. med særlig adgangsbillet.

VIP
Ydermere kan der bestilles VIP-bord med plads ud til ovalbanen. Dette er borde til 6 med frokost og aftensmad lørdag, samt frokost søndag.

Campingplads
Vi tilbyder desuden campingpladser, som du kan booke, når du køber billet.

Opgradering af ryttersiddeplads-billet:
Som rytter får man en siddeplads i Ryttersektionen (Sektion 1) med i sin tilmelding. Hertil kan tilkøbes 1 stk. ekstra billet til sin hjælper.
Ønsker man som rytter at sidde med sine venner på publikumssæderne skal man købe en almindelig siddepladsbillet - men man får 50% af prisen på denne refunderet efter tilmelding til sporten. Husk at skrive dit billetnr. i feltet Bemærkninger ved tilmelding. 

Dagsbilletter:
Hvis der IKKE er udsolgt af partoutbilletter, sælges dagsbilletter ved indgangen. Dagsbilletterne er uden fast siddeplads, dvs. du må sætte dig på et frit sæde, men siddepladserne er forbeholdt Partoutbilletterne. Der meldes ud på vores website og facebook op til eventet om der der dagsbilletter til salg.

Hunde:
Hunde er skønne, men har desværre ikke adgang til Icehorse Festivalen

KOM TIL FEST I HERNING - VI SES! :-)

Aflysninger:
Aflysning dækker kun over, at eventet slet ikke gennemføres.
Ændring af dato, delvis gennemførelse eller ændring i repertoiret er ikke at betragte som en aflysning.

Kun arrangøren er ansvarlig i tilfælde af aflysning og kan give tilladelse til, at billetter refunderes.
I det tilfælde refunderes billettens pris ved henvendelse til SPORTI på info@sporti.dk. Omkostninger som, ekspedition-, ordre- og billetgebyr refunderes ikke.

The event has been cancelled due to the risk of spreading the Corona-virus.

 

FOUR DAYS OF CELEBRATING THE ICELANDIC HORSE
– International World Ranking event for Icelandic horses!

ICEHORSE FESTIVAL is an international WRL-competition for Icelandic horses on an indoor 250 m oval track in Equsana Arena, MCH Messecenter Herning from Thursday the 2nd of April to Sunday the 5th of April 2020.

At the ICEHORSE FESTIVAL you can experience a fully packed program with around 300 riders from all over Europe in Sport A and Sport B classes. Amazing stallions and interesting lectures. Of course, you can also go shopping for the newest equipment because ICEHORSE FESTIVAL is a celebration of all the things we love the most about the Icelandic horse.

The festival is taking place in exhibition hall M in MCH with stable and warm-up in exhibition hall Q.

The preliminary rounds in all classes are running from Thursday to Saturday with finals and shows Saturday and Sunday. ICEHORSE FESTIVAL is collaborating with the Danish Icelandic horse association "Dansk Islandshesteforening", who is arranging a very interesting program of Drop-in lectures "DI Talks" which is included in the ticket.

Learn more about ICEHORSE FESTIVAL on www.icehorsefestival.com or keep updated on Facebook: www.facebook.com/icehorsefestival

All the tickets are numbered, so that you will know which seat is yours. At the entrance, we convert your ticket into a wristband. You need to wear this visibly and show it if asked to do so.

Select ticketsWe have 9 different seating sections for which you can buy tickets – see the overview above. On SPORTI you can only buy partout tickets for all 4 days. If we still have vacant seats, these are sold at the entrance.

We have pre-booked seats for guests with disabilities or special needs. Handicap and companion tickets can be ordered by direct inquiry to info@icehorsefestival.com.

Section 1 and 9 are reserved for participants, officials, volunteers and others with a special ticket.

VIP
You can also order VIP tables with a very good view of the track. These are tables of 6 with lunch and dinner served on Saturday and lunch on Sunday.

Camping
We also offer a campsite on the premises – you can book that when you buy your ticket.

Upgrade of Riders ticket:
As a rider, you get a seat in the Riders section (Section 1) with your registration. In addition, 1 extra ticket can be purchased for your groom.
If you – as a Rider – want to sit among your friends in the public seats, you have to buy a regular seat ticket - but you will receive 50% refund of the price. Remember to write your ticket number in the Comments field when signing up and go to the Info at the festival to get your refund.

Daytickets:
If the Partout-tickets are NOT sold out, Daytickets will be available at the door. Daytickets is with out a specific seat. You can take a sit if the seat is free, but the seats are reserved to the Partouttickets. We will keep you updated on the sale at our website and Facebook.

Dogs:
Dogs are not allowed.

JOIN THE PARTY IN HERNING – SEE YOU THERE! :-)

Cancellation of the event
Cancellation in the sense that the event is not conducted at all. Change of date, partly conduction or changes of the repertoire are not considered a cancellation.

Only the organisers can issue a cancellation and permit refunds of tickets. In this case the ticket price will be refunded by contacting SPORTI at info@sporti.dk. Fees and handling charges are not refunded.