KLUBBER

Hedelandsgruppen

Om klubben

Velkommen til Hedeland!

Baneanlægget på Hedeland administreres af Hedelandsgruppen.

Baneanlægget kan alene benyttes af brugere, der deltager i arrangementer, hvor baneanlægget er booket. Herudover kan baneanlægget benyttes af brugere, som har gyldigt* årskort/dagskort (og dermed er medlem af en lokalklub under DI eller er personligt medlem af DI). Se mere om årskort under ”Indmeldelse”.

Dagskort kan købes på pladsen for 75 kr. for DI-medlemmer og 150 kr. for øvrige (MobilePay: 332865). Se evt. mere herom på bookingsiderne for de enkelte perioder (se nedenfor).

Lokalklubber under DI har mulighed for at købe klub-årskort til samtlige af klubbens medlemmer (der betales for medlemsantal jf. seneste indberetning til det Centrale ForeningsRegister) til en særligt favorabel pris pr. medlem af klubben. Kontakt din klub for at høre, om din klub har købt klubårskort. 
Repræsenterer du en lokalbklub? Såfremt I skulle være interesserede i at købe klubårskort, skal I blot give besked til Camilla (storgaard-mehlsen@mail.dk). Så sørger vi for at sende jer en opkrævning og oplysninger om det praktiske forbundet med klubårskort.

Priser og booking
For leje og brug af Hedeland gælder de priser og vilkår, der fremgår af bookingsiderne for de enkelte perioder (se nedenfor). Ret til ændringer forbeholdes.

Baneanlægget kan bookes ved at vælge én af nedenstående tidsperioder og udfylde tilmeldingsformularen. Baneanlægget kan alene bookes af lokalklubber eller af personlige medlemmer af DI.

Baneanlægget er åbent for brug og leje i perioden fra april (åbningstidspunkt afhænger af nedbør/frost) til og med uge 42. Derefter lukkes baneanlægget for vedligehold af toplag. Præcist åbningstidspunkt offentliggøres på Islandshestecenter Hedelands FB-side (Facebook). Såfremt der rides udenfor baneanlæggets åbningsperiode, opkræves gebyr for banepleje og reparation af skader (efter regning).

Der åbnes for booking til sæsonen den 1. OKTOBER året forinden. Vi gør opmærksom på, at DI og lokalklubber under DI har forrang til og med 31. JANUAR for booking af stævner med min. 50 deltagere. Fra den 1. FEBRUAR gives kalenderen fri til booking af andre og af andre arrangementer, kurser etc. samt stævner med færre end 50 deltagere. Formålet med denne forrang er, at give klubbernes de bedste betingelser for at planlægge stævner med bred interesse.

I forbindelse med booking indbetales 50% af lejeprisen for arrangementet (med det forventede antal deltagere samt tilkøb), hvorefter bookingen er registreret og er gældende. Vi gør opmærksom på, at der ved bookingen alene kan betales med betalingskort.

Hedelandsgruppen sørger for at ajourføre kalenderen for Hedeland på DI´s hjemmeside. HUSK at det er dit ansvar som arrangør af stævner etc., at du (3 år tilbage) skal kunne udlevere en liste til fødevarestyrelsen med deltagende heste (unikke koder) og dato for deltagelse. Se evt. mere på Registrering af heste og hestehold i CHR (foedevarestyrelsen.dk). CHR-nummer på Hedeland er: 135251.

Vi glæder os til at se dig og din klub på Hedeland!

* Vedr. gyldigt årskort/dagskort:

Medlemsbevis med dokumentation for gyldigt årskort skal altid medbringes ved ridning på Hedeland. Download dit medlemsbevis således:

På din profil på Sporti vælger du Hedelandsgruppen og klikker på dit medlemskab (til højre under "Mine medlemskaber"). Øverst under dit navn, vil der være mulighed for at downloade dit medlemsbevis, som du skal medbringe når du benytter banerne.

Hvis din klub har købt klubårskort til sine medlemmer, fungerer dit medlemsbevis fra din klub som dokumentation for gyldigt årskort. Følg samme procedure som ovenfor, hvor du i stedet for Hedelandsgruppen vælger din lokalklub.

For at sikre, at de som benytter (og dermed slider på) banerne er med til at bidrage til fastholdelse af banernes kvalitet, udføres kontrol af årskort (ved personlig forespørgsel samt overvågningskamera). Brud på ovenstående vil medføre bøde på trippel takst.

Klubbens kontaktinfo

Hedelandsgruppen
Stærkendevej 226 A
2640 Hedehusene
Danmark


 Skriv til klubben
 24464892
 leifandersen@amalfivin.dk
 Gå til hjemmeside

Kommende arrangementer

DI Hedeland booking uge 23-26 2024
03-06-2024 ·  Ridesport  ·  Hedehusene
DI Hedeland booking uge 27-31 2024
01-07-2024 ·  Ridesport  ·  Hedehusene
DI Hedeland booking uge 32-35 2024
05-08-2024 ·  Ridesport  ·  Hedehusene
DI Hedeland booking uge 36-40 2024
02-09-2024 ·  Ridesport  ·  Hedehusene
DI Hedeland booking uge 41-44 2024
07-10-2024 ·  Ridesport  ·  Hedehusene

Afholdte arrangementer

DI Hedeland booking uge 19-22 2024
06-05-2024 ·  Ridesport  ·  Hedehusene
DI Hedeland booking uge 13-18 2024
25-03-2024 ·  Ridesport  ·  Hedehusene
Deltagere
Arrangement afholdt - se deltagerliste
DI Hedeland booking uge 40-43 2023
02-10-2023 ·  Ridesport  ·  Hedehusene
Læs mere
Arrangement afholdt - læs mere
DI Hedeland booking uge 36-39 2023
04-09-2023 ·  Ridesport  ·  Hedehusene
Læs mere
Arrangement afholdt - læs mere
DI Hedeland booking uge 31-35 2023
31-07-2023 ·  Ridesport  ·  Hedehusene
Læs mere
Arrangement afholdt - læs mere
DI Hedeland booking uge 27-30 2023
03-07-2023 ·  Ridesport  ·  Hedehusene
Læs mere
Arrangement afholdt - læs mere
DI Hedeland booking uge 24-26 2023
12-06-2023 ·  Ridesport  ·  Hedehusene
Læs mere
Arrangement afholdt - læs mere
DI Hedeland booking uge 18-23 2023
01-05-2023 ·  Ridesport  ·  Hedehusene
Læs mere
Arrangement afholdt - læs mere
DI Hedeland booking uge 13-17 2023
01-04-2023 ·  Ridesport  ·  Hedehusene
Læs mere
Arrangement afholdt - læs mere