Skinfaxi

Hvem er Skinfaxi?
Skinfaxi er en klub for folk som har interesse for den islandske hest. Klubbens geografiske område er primært Sydsjælland, Møn, Falster og Lolland. Klubben blev stiftet i 1982 og har i dag ca. 190 medlemmer. Klubben er én af mange lokalklubber under Dansk Islandshesteforening.

Klubbens formål er at virke for udbredelsen af den islandske hest og dennes brug i ridesporten, at fremme renavlen i området og at samle interesserede om fælles aktiviteter, der giver venner af den islandske hest størst udbytte og fornøjelse af hestene.

I klubben lægger vi vægt på at bevare og styrke den islandske hests specielle gangarter, robusthed og karakter. Det er vigtigt at flest mulige får kendskab til og kan opleve den glæde, det er at se og ride på disse dejlige töltere.

Der er et godt sammenhold i klubben, som giver en god stemning, alle er meget velkommen og i bestyrelsen yder vi gerne råd og vejledning f.eks. i forbindelse med køb af en islandsk hest, salg, rideområder og meget mere.

Hvad laver Skinfaxi
Skinfaxi har i årets løb mange forskellige aktiviteter. Vi lægger vægt på samvær, fællesskab og et bredt tilbud af arrangementer. I klubben har fx. fælles rideture, et gamanstævne – en konkurrence kun for sjov og hvor alle kan være med, skinfaxi o-ridt ( orienteringsridt), en ridelejr, kvadrillehold, kurser og temadage med fokus på hest og rytter, foredrag og filmaften. Siden 2004 har vi lavet en årlig klubtur, et arrangement som er meget populært hos medlemmerne. På klubturen tager vi hen og rider i et sted i Danmark eller i udlandet. Vi har også planer om at sætte mere fokus på ridning i naturen bl.a. Alrid.

På Skinfaxis hjemmeside www.skinfaxi.dk kan du får mere information om klubbens mange aktiviteter.

Indmeldelse

Afholdte arrangementer på SPORTI:

Tidtagning og Resultater

Du kan se live-resultater og endelige resultater på vores nye resultatside.

Ønsker du at vide mere om vores tidtagningsløsning, så kontakt Martin på martin@sporti.dk. Du kan også læse mere her.