Skinfaxi

Hvem er Skinfaxi?
Skinfaxi er en klub for folk som har interesse for den islandske hest. Klubbens geografiske område er primært Sydsjælland, Møn, Falster og Lolland. Klubben blev stiftet i 1982 og har i dag ca. 260 medlemmer. Klubben er én af mange lokalklubber under Dansk Islandshesteforening.

Klubbens formål er at virke for udbredelsen af den islandske hest og dennes brug i ridesporten, at fremme renavlen i området og at samle interesserede om fælles aktiviteter, der giver venner af den islandske hest størst udbytte og fornøjelse af hestene.

I klubben lægger vi vægt på at bevare og styrke den islandske hests specielle gangarter, robusthed og karakter. Det er vigtigt at flest mulige får kendskab til og kan opleve den glæde, det er at se og ride på disse dejlige töltere.

Der er et godt sammenhold i klubben, som giver en god stemning, alle er meget velkommen og i bestyrelsen yder vi gerne råd og vejledning f.eks. i forbindelse med køb af en islandsk hest, salg, rideområder og meget mere.

Hvad laver Skinfaxi
Skinfaxi har i årets løb mange forskellige aktiviteter. Vi lægger vægt på fælles arrangementer f.eks. har klubben en månedlig ridetur, et årligt gamanstævne – en konkurrence kun for sjov og hvor alle kan være med, skinfaxi open ( orienteringsridt), en ridelejr, kvadrillehold, kursus i bl.a. horsemanship, foredrag og filmaften. Siden 2004 har vi lavet en årlig klubtur, et arrangement som er meget populært hos medlemmerne. På klubturen tager vi hen og rider i et sted i Danmark eller i udlandet. ( i 2004 var klubben i Sverige, i 2005 på Rømø, i 2006 i Island, i 2007 i Norge, i 2008 på Læsø og i 2009 i Sverige, i 2010 i Canada, og i 2012 gik turen til Island og 2013 var Læsø rammen om årets tur.

Indmeldelse

Afholdte arrangementer på SPORTI:

Tidtagning og Resultater

Du kan se live-resultater og endelige resultater på vores nye resultatside.

Ønsker du at vide mere om vores tidtagningsløsning, så kontakt Martin på martin@sporti.dk. Du kan også læse mere her.