Skeifa Generalforsamling

Tirsdag den 27. februar 2024

Indkaldelse til generalforsamling 2024, Skeifa, Fyns Islandshesteklub

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 18.00 

på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Kl. 18.00 Gratis fællesspisning

Kl. 19.00 Generalforsamling 

Tilmelding via Sporti fra d. 27 jan. – både til mad og/eller generalforsamling, men det er også muligt at møde op kl. 19.00 uden at have tilmeldt sig. Sidste frist for tilmelding – d. 15. februar. 

Vi håber mange møder op, så vi fælles kan drøfte klubbens udvikling, få suppleret bestyrelsen og drøfte ønsker og ideer fra medlemmer /bestyrelse mv.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
  • Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt

Ad. 7. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Ad. 8. Disse 4 er på valg i år; Karin Melin Madsen, Caroline Thrane, Anne Corneliussen og Anna Date. Alle modtager genvalg.

Regnskab, budget og forslag vil være tilgængeligt på hjemmesiden ca. 1 uge før generalforsamlingen. 

Frist for fremsendelse af forslag: 13. februar 2024. Send til formand Rikke Sølvberg på www.rs@skeifa.dk

På gensyn til en spændende aften - Skeifa’s bestyrelse    

Arrangørens kontaktinfo

SkeifaSe arrangørklubben på SPORTI

Skeifa Fyns Islandshesteklub

Mødested/startsted

Dalumlandbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
Danmark Vis på kort Navigér hertil