Hlynur: C-stevne (vraltestevne)

Søndag den 14. april 2019

Hlynur Islandshestforening inviterer til C-stevne og vraltestevne i Fjellregionens ridehall på Storsteigen i Alvdal søndag 14. april kl 11.00.

Dette stevnet er både for de som vil kvalifisere seg og for de som vil ”vralte” (vralting er vaggende gange, som mange av hestene på denne tiden har som resultat av mye mat og liten trening.... ). Dette stevnet har plass for alle!

Stevnet vil være en del av Hlynurcupen 2019. Her inngår fire stevner, Treningsstevnet i Hjerkinnhallen, Istølten på Hjerkinndammen, C-stevnet på Kvistli Islandshester og C-stevnet i Fjellregionens Ridehall. Man må ha deltatt på minst tre av disse stevnene for å være med i cupen. De med best resultater sammenlagt i hver aldersklasse blir vinnere av Hlynurcupen 2019, får masse heder og ære og utdelt en fin premie. 

Regler og forbehold;
Stevnet arrangeres etter FIPO-reglementet/NIHFs stevnestruktur. Se www.nihf.no. Unntak: det er tillatt å ri med fire brodder. Hesten må være registrert og min 5 år. Påmelding er bindende fra påmeldingstidspunkt, og påmeldingsavgift refunderes kun mot lege- og veterinærerklæring. Det ris ikke finaler. Det blir tre dommere. Det må være minst fem påmeldte og minst tre startende for å arrangere en klasse og disiplin på det enkelt e stevne. Ved færre deltagere, vil klasser kunne bli slått sammen, normalt ved å flytte ekvipasjer en aldersklasse opp. A-kvalifiserte ekvipasjer kan ikke delta i felles fritidsklasse eller felles B-klasse. 

Hestepass, gyldig vaksinasjonsattest og egenerklæring ikke eldre enn tre dager må vises ved innsjekking før hesten tas av hengeren. 

DISIPLINER:
Klasser og disipliner for alle stevner, alder regnes ut i fra antall år rytter fyller i løpet av 2019.

-Åpen klasse med ledsager: Valgfri gangart (ikke kvalifiserende øvelse)

-Felles fritidsklasse (alle aldre): T8, V5 (Ikke kvalifiserende øvelse)

-Felles B-klasse (alle aldre): T3, V2, F2, T4 (kvalifiserende øvelser)

Premiering blir etter aldersgruppe.

-Junior (tom 17 år): T1, V1, F1, T2 (krav til oppnådd B-kvalifisering for deltakelse)

-Ungrytter (18 - 21 år): T1, V1, F1, T2 (krav til oppnådd B-kvalifisering for deltakelse)

-Senior (21+ år): T1, V1, F1, T2 (krav til oppnådd B-kvalifisering for deltakelse)

Følg med på mail, facebooksiden vår og arrangementet på Facebook for nærmere informasjon om tidsskjema og annen info om stevnet.

DISIPLINBESKRIVELSER:

UOFFISIELLE KLASSE

LEIEKLASSE 0- 11 år; kan ha med leier, en runde på ovalbanen, det skal vises skritt og kan vises trav/tølt på ene langside, kan bli lagt til noen små oppgaver underveis. Inntil 3 ryttere på banen. Ingen karakter eller rangering, rosett til alle. Ris på speakers kommando.

OFFISIELLE KLASSER;

Fritidsklasser
T8 - Inntil 3 ryttere på banen rir på speakers kommando. Oppgavedelene er; 1. Valgfritt tempo tølt, bytte hånd 2. Valgfritt tempo tølt.

V5 - Inntil 3 ryttere på banen rir på speakers kommando. Oppgavedelene er; 1. Fritt valgt tempo tølt, 2. arbeids-middelstempo trav, 3. middel tempo skritt, 4. arbeids-middelstempo galopp.

Sportsklasser
T3 - Inntil 3 ryttere på banen rir på speakers kommando, standardprogram. Oppgavedelene er: 1.Sakte tempo tølt, bytt hånd,2.  tølt med tempoforsterkninger på langsidene, 3. Hurtig tempo tølt.

T4 – Inntil 3 ryttere på banen rir på speakers kommando. Oppgavedelene er: 1. Valgfritt tempo tølt. 2. sakte, rolig stabilt tempo tølt. Bytte hånd. 3.saktes- til middels tempo tølt på løse tøyler. (her skal det være bue på tøylene og de holdes i én hånd).

V2 – Inntil 3 ryttere på banen rir på speakers kommando. Oppgavedelene er: 1. Sakte tempo tølt, 2. arbeids-middelstempo trav, 3. middel skritt, 4. arbeids-middelstempo galopp, 5. Hurtig tempo tølt.

F2 – Inntil 3 ryttere på banen rir på speakers kommando. Oppgavedelene er: 1. sakte-middelstempo tølt, 2. arbeids-middelstempo trav, 3. middels skritt, 4. arbeids- middels tempo galopp, 5. flyvende pass på langsidene 3 forsøk

Sportsklasser
(krav til oppnådd B-kvalifisering for deltakelse)

T1: En runde arbeidstølt, skift hånd, en runde tølt med økning og nedtakning på langsidene, en runde hurtigtølt.

V1: Man er alene på banen og rir eget 4-gangs program, man bestemmer rekkefølge selv. 4 og en halv runde. Det skal vises: Skritt, arbeidstempo tølt, trav galopp, hurtig tempo tølt.

F1 :Man er alene på banen og rir eget 5-gangs program, og bestemmer rekkefølge selv. Det skal vises: Skritt, trav, middels tempo tølt, galopp, pass.

Påmeldingsavgift: kr. 350,- per disiplin.

Hestene må stå på henger ved banen eller boks kan leies direkte fra Fjellregionens ridehall, pris 300 kr dagen eller 600 kr døgnet inkludert flis. Grunnet brannsikkerhet er det bare mulig med en hest per boks.  Det er fint om alle er behjelpelig med å holde det ryddig og rent i baneområdet og stallområdet. Ta opp møkk osv etter deg selv. Klubben vil ha et enkelt kiosksalg. Stevneinformasjon legges ut fortløpende på

https://www.facebook.com/groups/33951726265/

Arrangørens kontaktinfo

Hlynur IslandshestforeningSe arrangørklubben på SPORTI

Hlynur (NO)

Mødested/startsted

Storsteigen videregående skole
Steigjelen 47
2560 Alvdal
Norway Vis på kort Navigér hertil