Teitur: Generalforsamling

Onsdag den 18. marts 2020

14 tilmeldte

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er

Gitte Christophersen – formand
Marianne Lund – bestyrelsesmedlem
Susan Jensen – bestyrelsesmedlem
Lone Barslund – suppleant
Camilla Passer Hvidmann - suppleant

Alle modtager genvalg.

Laila Ekberg – kasserer, ønsker at udtræde af bestyrelsen.

  1. Valg af revisor for 2 år og suppleant for 1 år (nuværende Hanne Gottfredsen og Kate Christoffersen)
  2. Eventuelt

Teitur byder på en sandwich eller pizza og en sodavand. Derfor vil vi meget gerne have din tilmelding via www.sporti.dk så vi ved, hvor meget mad vi skal bestille.

Vi har altid brug for flere kræfter i bestyrelsen og håber, at flere har lyst til at stille op. Vil du gerne være med i dette spændende arbejde og sætte dit præg på klubben, kan du give os besked via mail. Eller du kan oplyse det på selve dagen inden afstemning. Har du i øvrigt forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, skal disse være os i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Forslag og valg til bestyrelsen skal sendes til christophersengitte@gmail.com

Tid og sted: kælderlokalet, Funkiavej 7, 2300 København S, den 18. marts 2020 kl. 18:30                           

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer.

Mødested/startsted

Kælderlokalet
Funkiavej 7
2300 København S
Danmark Vis på kort Navigér hertil