Skeifa Generalforsamling

Onsdag den 22. februar 2023

Skeifas bestyrelse vil gerne invitere alle medlemmer til generalforsamling d. 22/2 kl. 18 på Dalum landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Vi starter med gratis fælles spisning kl. 18 i tårnet. Derefter starter generalforsamlingen kl. 19.

Tilmelding til både mad og/eller generalforsamling åbner d. 27. januar.
Men man er mere end velkommen til at møde op til generalforsamlingen kl. 19 uden tilmelding.
Sidste tilmelding i forhold til mad er 15. februar.

Vi håber mange møder op, så vi fælles kan drøfte klubbens udvikling, få suppleret bestyrelsen og drøfte ønsker og ideer fra medlemmer /bestyrelse mv.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
  5. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Ad. 7. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Ad. 8. Disse 3 er på valg i år; Rikke Sølvberg, Karen Essendrop og Lene Adelthardt. Karen genopstiller ikke.

Regnskab, budget og forslag vil være tilgængeligt på hjemmesiden ca. 1 uge før generalforsamlingen.

Frist for fremsendelse af forslag: 8. februar 2019. Send til formand Rikke Sølvberg på www.rs@skeifa.dk

På gensyn til en spændende aften
Skeifa’s bestyrelse

Arrangørens kontaktinfo

SkeifaSe arrangørklubben på SPORTI

Skeifa Fyns Islandshesteklub

Mødested/startsted

Dalumlandbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
Danmark Vis på kort Navigér hertil