SPORTI priser

Priser

Der er to gebyrer når du benytter SPORTI - et SPORTI administrationsgebyr, som er vores pris for at du benytter vores system. Derudover er det et betalingskortgebyr, som er betalingsindløserens pris for at deltageren/køberen anvender deres betalingskort. På grund af en EU-lov skal dette betalingskortgebyr være indeholdt i jeres deltagerpris.

SPORTI administrationsgebyrer

Når en bruger betaler et beløb på SPORTI opkræver SPORTI et administrationsgebyr pr tilmelding/billet/kontingent. Administrationsgebyret kan enten tilføjes til jeres pris og dermed betales af deltageren eller det kan fratrækkes jeres pris og dermed blive betalt af jer som arrangør.

SPORTI's administrationsgebyr er afhængig af størrelsen på beløbet, som køberen skal betale.

 • Kr. 8,00 inkl. moms for beløb til og med kr. 64,99
 • Kr. 12,00 inkl. moms for beløb fra kr. 65,00 og til og med kr. 499,99
 • Kr. 16,00 inkl. moms for beløb fra kr. 500,00 og derover.

SPORTI har desuden disse specielle gebyrer:

 • For brug af stævnetilmeldingssystemet med integration til IcetestNG er SPORTI-gebyret kr. 20,- inkl. moms uanset beløbets størrelse
 • Bankoverførsler til udlandet/ekstra overførsler kr. 50,-.

Priser i Norge

SPORTI's administrationsgebyrer i Norge er som følger:

 • NOK 10,00 inkl. mva for beløb til og med kr. 64,99
 • NOK 15,00 inkl. mva for beløb fra kr. 65,00 og til og med kr. 499,99
 • NOK 20,00 inkl. mva for beløb fra kr. 500,00 og derover
 • NOK 30,00 inkl. mva for tilmelding via stævnetilmeldingssystemet med Icetest integration
 • Vipps betalinger NOK 1,40

Priser i Sverige

SPORTI's administrationsgebyr i Sverige er som følger:

 • SEK 10,00 inkl. moms for beløb til og med kr. 64,99
 • SEK 15,00 inkl. moms for beløb fra kr. 65,00 og til og med kr. 499,99
 • SEK 20,00 inkl. moms for beløb fra kr. 500,00 og derover
 • SEK 30,00 inkl. moms for tilmelding via stævnetilmeldingssystemet med Icetest integration

Betalingskortgebyrer

SPORTI kan tilbyde betalinger med de mest almindelige betalingskort (Dankort, Visa, MasterCard, Maestro) samt MobilePay (Danmark) og Vipps (Norge). 

Fra 1. januar 2018 er det ikke længere lovligt at overvælte betalingskortgebyrer til private kunder. Derfor skal betalingskortgebyret være indeholdt i den pris, som I oplyser til kunden. SPORTI fratrækker betalingskortgebyret fra jeres pris inden udbetaling.

Som udgangspunkt er betalingskortgebyret på 1,2% af det beløb der opkræves, dog kun 0,32% hvis der betales med Dankort. Dertil kommer DKK 1 ekstra hvis der betales med MobilePay og NOK 1,40 hvis der betales med Vipps.

BEMÆRK: Har I udenlandske kunder, som anvender internationale betalingskort udstedet UDEN for EU, så er procentsatsen på 2,75% i stedet for 1,2%.

Hvis I fx. opkræver kr. 200, så betaler kunder kr. 200 + kr. 12 i administrationsgebyr i alt kr. 212. Som arrangør får I udbetalt ca. kr. 197,60 da betalingskortgebyret er på 1,2%.

Hvis vi skal sende penge retur til deltageren fx. på grund af aflysning af arrangementet, så opkræves betalingskortgebyrer igen og der er desuden en ekstra omkostning pr transaktion:

 • DKK 1,75
 • NOK 2,50
 • SEK 2,25

Disse gebyrer tilfalder ikke SPORTI men er vores underleverandørers betaling for at håndtere transaktionernen (Clearhaus, Nets, QuickPay).

Priser er gældende fra 1. januar 2021.