KLUBBER

NIHF Rytterlicens 2020 (NO)

Indmeldelse i NIHF Rytterlicens 2020 (NO)

Alle ryttere som skal delta på A og B - stevner, stevner med WR disipliner og NM Gædingakeppni må løse rytterlisens. Lisensen betales årlig. Lisensen for 2020 er kr. 500,- . Betaling for rytterlisens må være registrert for at påmelding til A og B- stevner og NM Gædingakeppni er gyldige.


Periode: 01-01-2020 - 31-12-2020
Pris: NOK 500,00 + SPORTI adm.gebyr NOK 15,00